30zwrot14 dni na zwrot
dostawaBezpłatna dostawa
wysylkaWłoskie skóry
satysfkacjaWykonane w Polsce
gwarancja5 lat gwarancji
wyszukiwarka zaawansowana
Twój koszyk :
Twój koszyk jest pusty.
Suma zamówienia: 0,00 zł Kontynuuj zakupy
Reklamacje, Gwarancja

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towaru ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Niniejsze postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Jeśli otrzymany Towar posiada wady Klient ma prawo do złożenia reklamacji z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.
 3. Składanie reklamacji
  W przypadku składania reklamacji (i) reklamowany Towar, (ii) dowód jego zakupu w Sklepie Internetowym adam-baron.pl oraz (iii) opis reklamacji, należy wysłać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub inną formą przesyłki na poniższy adres z dopiskiem „Reklamacja”

  Adres do wysyłek reklamowanego Towaru:
  AB TRADE Sp. z o.o., o/Nowy Sącz
  ul. Wyczółkowskiego 8A
  33-300 Nowy Sącz
  ,

  Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji.
  Celem złożenia reklamacji należy pobrać i wydrukować poniższy FORMULARZ GWARANCYJNY i dołączyć do przesyłki z odsyłanym Towarem.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji z tytułu rękojmi i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na inny, pełnowartościowy w terminie 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Koszty związane z wysłaniem towaru ponosi Sprzedawca. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów magazynowych) Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku nieuznania reklamacji Klienta, Spółka odeśle Klientowi Towar wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru podczas transportu zaleca się aby Klient przed odebraniem przesyłki sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Klient nie powinien przyjmować przesyłki, tylko w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół uszkodzeń oraz możliwie jak najszybciej skontaktować się z BOK.

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym adam-baron.pl są oryginalne i są objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę i producenta.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. W przypadku Towaru, na który jest udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – zgodnie z warunkami gwarancji zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację;
 4. Realizacja gwarancji
  Celem zrealizowania gwarancji należy:
  1. Towar kierowaną do naprawy gwarancyjnej zabezpieczyć do transportu;
  2. wydrukować poniższy FORMULARZ GWARANCYJNY, a następnie wypełnić go w sposób czytelny;


  3. w przypadku braku miejsca na FORMULARZU GWARANCYJNYM dodatkowo można załączyć własny dokument;
  4. w FORMULARZU GWARANCYJNYM podać numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone ewentualne koszty wysyłki lub inne świadczenia wynikające z gwarancji; Załączyć dowód na poniesione koszty wysyłki. W przeciwnym razie ewentualne uregulowanie należności (m. in. jej zwrot) będzie niemożliwy;
  5. Towar do naprawy gwarancyjnej wraz z wypełnionym FORMULARZEM GWARANCYJNYM, i ewentualnie innymi dokumentami, o jakich mowa wyżej w niniejszym pkt, dostarczyć na poniższy adres z dopiskiem „Gwarancja”

   Adres do wysyłek reklamowanego Towaru:
   AB TRADE Sp. z o.o., o/Nowy Sącz
   ul. Wyczółkowskiego 8A
   33-300 Nowy Sącz


Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR:
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl