Świadome decyzje na liście noworocznych postanowień

Lifestyle

Niezmiennie od lat nadajemy szczególne znaczenie nowym początkom takim jak rozpoczęcie miesiąca czy tygodnia. Wierzymy, że wyjątkowa data będzie wspomagać naszą determinację do osiągnięcia wyznaczonych celów. Rozpoczęcie nowego roku to symboliczny czas, który zazwyczaj wiąże się z obietnicą zmiany na lepsze, którą składamy samym sobie. Jednak mimo głębokiej wiary w osiągnięcie sukcesu porzucamy aż 90% naszych noworocznych planów. Jak stworzyć listę postanowień możliwych do spełnienia?

30 grudnia 2022

31
Świadome decyzje na liście noworocznych postanowień

Sposób na świadome postanowienia

Kluczem do sukcesu jest świadomość, która jak twierdzi John Locke, jest „percepcją tego, co dzieje się we własnym umyśle”. Zatem świadomie podejmowane wybory są odzwierciedleniem naszej osobowości. Jednak proces ich kształtowania przypomina pracę nad nowym nawykiem. Wymaga czasu i regularnych działań. Jak sprawić, by lista noworocznych postanowień składała się tylko celów możliwych do osiągnięcia?

 

Przede wszystkim należy świadomie podejść do formułowania postanowień. Niezawodna może okazać się metoda SMART. To strategia stosowana najczęściej w biznesie, która opisuje pięć cech charakteryzujących poprawnie sformułowany cel.

 

‣ Specific (sprecyzowany) – oznacza, że nasz cel powinien być dokładnie określony i nie pozostawiać miejsca na dowolność interpretacji. Powinien jasno informować o efekcie i działaniach, które należy podjąć. Na tym etapie dobrze jest unikać nadmiaru. Zazwyczaj chcemy zmienić zbyt wiele rzeczy w krótkim czasie. Wpędzamy się w wymienianie ogólników, które sprawiają, że ciężko odnaleźć punkt zaczepienia.

 

‣ Measurable (mierzalny) – cel powinien być tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień jego realizacji. Istotne jest również wyznaczenie momentu, dzięki któremu możliwe będzie rozpoznanie, że cel został osiągnięty.

 

‣ Achievable (osiągalny) – jeśli zamierzony cel jest zbyt ambitny, podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym determinację do jego realizacji. Podejmowane działanie powinno być możliwe do osiągnięcia, zgodnie z możliwościami, jakimi dysponujemy.

 

‣ Relevant (istotny) – nowe postanowienie powinno tworzyć określoną wartość, istotną do spełnienia. Powinno być słuszne i wynikać z wewnętrznej potrzeby, gdyż tylko wtedy zbudujemy motywację potrzebną do działania.

 

‣ Time-bound (określony w czasie) – cel powinien mieć ściśle określoną datę realizacji, tylko wtedy jest możliwy do spełnienia. Jeśli to cel długoterminowy należy określić czas realizacji poszczególnych etapów.

Siła samoświadomości

Aż 71% noworocznych postanowień dotyczy zmiany jakości naszego życia. To nie tylko plany zakładające wprowadzenie zdrowej diety czy aktywności fizycznej, ale również działania na rzecz zwiększenia zasobności naszych portfeli oraz ochrony środowiska. Zmiany konsumpcjonistycznego stylu życia należy zacząć od analizy tego, co już posiadamy. Najwierniejszym odzwierciedleniem tego są zasoby własnej garderoby. Często zdarza się, że zalegają w niej ubrania, które nie są przez nas używane ze względu na niedopasowany rozmiar, różnicę stylu czy brak pomysłu na połączenie z innymi częściami garderoby.

Odpowiedzią na te zagadnienia jest nurt Slow Fashion, który może nam pomóc w kształtowaniu świadomych wyborów. Slow Fashion polega na podchodzeniu do decyzji zakupowych w pełni świadomie, bez impulsu wywołanego wszechobecnymi reklamami, które wmawiają nam, że ów produkt jest elementem niezbędnym. Według tej idei stawiamy na jakość, nie ilość. Wybieramy ubrania, kierując się realną potrzebą, a nie chwilowym trendem. Niezwykle istotne jest to, by zakupiony element garderoby pasował co najmniej do 3 innych, dzięki temu nabieramy pewności, że będzie przez nas użytkowany. Takie działanie jest zgodne z ideą slow, a także z koncepcją „szafy kapsułowej”, która również jest wartościową praktyką.

  Fast fashion

Jakość, nie ilość  

Istotą jest jednak jakość wybieranych ubrań i akcesoriów. Konsument kierujący się świadomością w podejmowaniu decyzji powinien zwracać szczególną uwagę na materiał, z którego wykonany jest produkt. Ma to duże znaczenie dla globalnej produkcji, gdyż elementy garderoby, które cechują się wysoką jakością, posłużą przez lata. W konsekwencji ograniczamy wpływ na degradację środowiska i wpływamy pozytywnie na zawartość własnego portfela. Dzięki pracy nad kształtowaniem świadomych decyzji możemy nie tylko spełnić noworoczne postanowienia, ale również wypracować nawyk, który trwale zmieni jakość naszego życia. Podejmowanie świadomych wyborów pozwala lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, w pełni czerpać wartość z otoczenia i demonstrować siłę własnej osobowości.  

 

slow fashion

Niech lista noworocznych postanowień będzie oparta na świadomych wyborach, a pozytywna zmiana stanie się stałym elementem Waszego życia!